Олборлох ашигт малтмалын нэр төрлийг нэмэгдүүлэх

Diversifying to support the energy transition

Бид түргэн хугацаанд хариуцлагатай шилжилт хийх замаар нүүрсхүчлийн хий бага ялгаруулах олборлолт хийх шийдлийг захиалагчдад санал болгон ажиллаж байна.

#Олборлох ашигт малтмалын нэр төрлийг нэмэгдүүлэх

Дэлхий нийтэд түүхий эдийг олборлож ашиглах хэрэгцээ шаардлага тулгараад байгаа бөгөөд энэхүү хэрэгцээ шаардлага улам бүр өсөн нэмэгдэж байна.

Иймд дэлхий нийт ирээдүйн төлөө шинэчлэл хийхэд … уул уурхай шаардлагатай. Бид уул уурхайн үйлчилгээ үзүүлэгч компани тул захиалагч, ажилтан, түнш, нийлүүлэгч, орон нутаг, байгаль орчинд илүү сайн үр дүнг бий болгохын төлөө хувь нэмэр оруулахад анхаардаг. 

Read the report

Эрчим хүчний шилжилт нь ажиллах шинэ арга барилыг тодорхойлох, орон нутаг болон бизнесүүдэд тогтвортой шинэ арга замыг хайх том боломжуудыг авчирсан.

Commodities

Commodities

Thiess continues to diversify our commodities portfolio. We support the rising demand for metals including copper – essential to the growth in electrification; nickel, zinc and molybdenum – key materials for the renewable energy sector; and lithium, which underpins battery evolution.

Services

Services

We are leveraging our core competencies to develop service offerings for sustainable mining and lower emission markets – including rehabilitation, asset management, technology and consulting services.

In 2022, Thiess continued to expand our service offering with our stand-alone rehabilitation business, Thiess Rehabilitation.

Operating regions

Operating regions

With the MACA acquisition, the Thiess Group now services clients in seven countries – Australia, Indonesia, Mongolia, India, Chile, the United States and Cambodia. Thiess and the Thiess Group will see organic growth in these countries, however we are also attuned to opportunities beyond those borders.