Олборлолт

Өрөмдлөг, тэсэлгээний нарийвчлал сайтай үйл ажиллагаа нь уурхайн бусад үйл ажиллагааны чанарт нөлөөлдөг бөгөөд олборлолтыг зардал багатайгаар явуулах үндэс суурь болдог.

Олборлолт

Өрөмдлөг, тэсэлгээ

Бидэнд мэргэжлийн бөгөөд өрөмдлөг, машин техник, тоног төхөөрөмж, бүтээгдэхүүн нийлүүлэлт, тэсрэх бодисын цэнэглэлт зэрэг олон салбарыг хамарсан чадавхи бий. Бид гуравдагч этгээд, өмчлөлийн зураг төсөл, гүйцэтгэлийн технологийн тусламжтайгаар шийдлийг уурхай тус бүрийн шаардлага, сорил, боломжуудтай уялдуулдаг. Туршлагатай бөгөөд сайтад байрлах өрөмдлөг, тэсэлгээний инженерүүд, операторууд болон засварчид, өрөмдлөг тэсэлгээний мэргэжилтнүүд, олон салбарын мэргэжилтнээс бүрдсэн техникийн баг, стратегийн түншүүд, нийлүүлэгчид нэгдсэн арга барилаар ажилладаг нь ашигт малтмалын олборлолтыг аюулгүй, жигд байдлаар нэмэгдүүлэх, бүтээмж, гарцыг оновчтой болгох боломжийг бүрдүүлдэг.

Ачилт, тээвэрлэлт

Бид ашигт малтмалын төрөл, уурхай, бэрхшээл, аргачлал, ажлын нөхцөлд тохирсон, иж бүрэн ачилт, тээвэрлэлтийн шийдлийг санал болгодог. Бид тээвэрлэлтийн замын зураг төсөл, машин техникийн төлөвлөлт, удирдлагаар дамжуулан тээвэрлэлтийг аюулгүй, үр дүнтэй оновчтой төлөвлөдөг. Төслийн туршлагатай багууд асуудлыг түргэн шийдвэрлэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд техникийн болон чиг үүргийн дотоод дэмжлэгийг ашигладаг. Шинээр уурхай байгуулах эсвэл ашиглаж байгаа уурхайд оновчлол хийх эсэхээс үл хамааран бид ашигт малтмалыг зардлын хэмнэлттэй олборлох, амжилтаа бататгахад анхаардаг.

#Бидэнтэй холбогдох

Тийсс компани олборлолтын үйл ажиллагааг хэрхэн аюулгүй, шинэлэг, оновчтой аргаар явуулдаг талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл бидэнтэй холбогдоно уу.

Бидэнтэй холбогдох
Инженерчлэл

Инженерчлэл

Тийссийн уурхайн инженерчлэлийн үйлчилгээ нь захиалагчдад зориулсан уурхайн бүтээн байгуулалтын нэгдсэн шийдэлд төвлөрдөг бөгөөд бидний үйл ажиллагааны суурь болдог.

Олборлолт

Олборлолт

Өрөмдлөг, тэсэлгээний нарийвчлал сайтай үйл ажиллагаа нь уурхайн бусад үйл ажиллагааны чанарт нөлөөлдөг бөгөөд олборлолтыг зардал багатайгаар явуулах үндэс суурь болдог.

Нөхөн сэргээлт

Тийсс нь байгаль орчинд урт хугацааны туршид үр өгөөжөө өгөх нөхөн сэргээлтийн үр дүнд хүрч ажиллахыг зорьдог.

Мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээ

Мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээ

Бид тодорхой байдлыг бий болгох замаар захиалагчдад үйлчилгээг тасралтгүй үзүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэн ажилладаг.

Машин техник

Машин техник

Бид уурхайн машин, тоног төхөөрөмжийг дэлхийн түвшинд удирдан ажиллуулдаг бөгөөд машин техникийн найдвартай байдал, бэлэн байдал, бүтээмж, зардлын үр ашигт анхаардаг.