Орон нутаг

Орон нутгийг дэмжих нь оролцох, орон нутагт үзүүлэх нөлөөллийг сайтар тооцох, орон нутагт захиалагчидтай хамтран бүтээлцэж чадах нийгмийн үр өгөөж зэргээс эхэлнэ.

Орон нутаг

Оролцогч талуудтай тогтоох бидний харилцаа нь оролцогч талуудын идэвх санаачилгатай, бодитой, эерэг оролцоонд чиглэгддэг. Үүнд:

01

Оролцогч талуудтай нээлттэй, ил тод, харилцан хүндэтгэлтэй яриа өрнүүлэхийг дэмжих

02

Чадамжийг бий болгож тогтвортой хөгжих боломжуудыг нэмэгдүүлэх

03

Хамтран ажиллах, оролцоог хангахад шаардагдах бүрэн, шударга, зөвшөөрөгдөхүйц боломжийг бүрдүүлэх багтана.


Бидний арга барил

Бидний арга барил нь Тийссийн Оролцогч талуудтай тогтоох харилцааны хамрах хүрээнд тулгуурладаг бөгөөд энэ нь манай багуудад орон нутгийн хэрэгцээ, зан заншил, төслийн шаардлагын талаар нийтлэг ойлголтыг бий болгох зорилгоор захиалагчдад болон орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Эртнээс оролцоог хангаж, хамтран ажиллах нь итгэлтэй харилцааг бий болгох, төслийн үр дүнд амжилттай хүрэхэд дэмжлэг болдог.

Орон нутгийн оролцоог хангах, хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулсан нь бидэнд орон нутагтай хамтран ажиллах, мөн орон нутагт үр өгөөжийг бий болгоход чиглэсэн оролцоог дэмжих үйл ажиллагаа, орон нутгаас худалдан авалт хийх, ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжоор хангах, сургалтын үйл ажиллагааны нөлөөлөл, боломжуудыг тооцож үзэх нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн.

#Кэйс судалгаа

Gunung Bara Utama уурхайд орон нутгийн оролцоог хангах нь

Орон нутагтай холбоотой гол асуудлуудын талаар мэдээлэл хуваалцаж, санал солилцох зорилгоор Индонез дах манай баг орон нутгийн удирдлагууд, засгийн газрын төлөөлөгчид зэрэг гол оролцогч талуудтай уулзлаа.

2021 оны 6-р сард Gunung Bara Utama (GBU) нүүрсний уурхай болон Teguh Sinar Abadi (TSA) компанийн төлөөлөгчид Мелак уурхайд Баруун Кутай Соёлын газрын дарга, Баруун Кутай бүсийн Төлөөлөгчдийн танхимын засгийн газар, хууль эрх зүй, боловсон хүчний комиссын дарга, Баруун Кутай бүс хариуцсан Захирагчийн туслах нартай уулзав.

Тогтоосон харилцааг бэхжүүлэх, орон нутгийн тулгамдсан асуудал, тухайлбал хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, орон нутагт хөдөлмөр эрхлэх боломж, эмэгтэй дадлагажигч бэлтгэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажилд авахад зэрэг асуудлын талаар мэдээлэл солилцох, зөвлөлдөхөд энэхүү уулзалтын гол зорилго оршсон.

Орон нутаг, засгийн газрын удирдлагууд орон нутгийн боломж, сорилтуудын талаар санал бодлоо илэрхийлж, илүү сайн үр дүнд хүрэхэд дэмжлэг болох боломжит хувилбаруудыг санал болгов. Соёлын газрын дарга Тийссийн олон талт байдлын нэгдсэн сургалтын багцыг боловсруулахад оролцсон юм.

Олборлох ашигт малтмалын нэр төрлийг нэмэгдүүлэх

Олборлох ашигт малтмалын нэр төрлийг нэмэгдүүлэх

Бид түргэн хугацаанд хариуцлагатай шилжилт хийх замаар нүүрсхүчлийн хий бага ялгаруулах олборлолт хийх шийдлийг захиалагчдад санал болгон ажиллаж байна.

Байгаль орчин

Байгаль орчин

Бид байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, байгаль орчны менежментээр салбартаа тэргүүлэгч байхыг зорьдог

Хүний эрх

Хүний эрх

Манай нийлүүлэлтийн сүлжээнд хийгдэж байгаа сонголтууд нь нийгмийн хүртэх үр өгөөжийг бий болгох, нэмэгдүүлэх ихээхэн боломжийг олгодогт бид баяртай байдаг.

Уур амьсгалын өөрчлөлт

Уур амьсгалын өөрчлөлт

Уурхайн тогтвортой ирээдүй нь өнөөдрийн авах арга хэмжээнээс хамаарна.

Орон нутаг

Орон нутаг

Орон нутгийг дэмжих нь оролцох, орон нутагт үзүүлэх нөлөөллийг сайтар тооцох, орон нутагт захиалагчидтай хамтран бүтээлцэж чадах нийгмийн үр өгөөж зэргээс эхэлнэ.

Хүний нөөц

Хүний нөөц

Нийт 12,200 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг бол дэлхийн олон бүс нутагт захиалагчдад үзүүлж буй үйлчилгээний салшгүй хэсэг бөгөөд бидний хамгийн том хөрөнгө юм.

Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, бие болон сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, бие болон сэтгэцийн эрүүл мэнд

Бид ажилтнуудаа дэмжих, эрүүл, аюулгүй ажиллах орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн, батлагдсан системтэй.