Үйлчилгээ

Уул уурхайн салбарт 85 жил ажиллаж ирсэн туршлагадаа суурилан бид олборлолтын иж бүрэн үйлчилгээ үзүүлдэг. Захиалагчдын нөөцийн гарц, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, мөнгөн урсгалыг оновчтой байлгахад чиглэсэн шинэ санаа, шилдэг шийдлийг санал болгож, гүйцэтгэлийг үр дүнтэй хянаж, удирддаг.

Үйлчилгээ

#Урт хугацааны үр өгөөжийг бий болгох

Бидний чадавх, гүйцэтгэлд суурилсан соёл болон захиалагчидтай тогтоох урт хугацааны хамтын ажиллагаа нь захиалагчийн үнэ цэнийг бодитоор нэмэгдүүлэх үндэс суурь болдог.

Бидэнтэй холбогдох
Инженерчлэл

Инженерчлэл

Тийссийн уурхайн инженерчлэлийн үйлчилгээ нь захиалагчдад зориулсан уурхайн бүтээн байгуулалтын нэгдсэн шийдэлд төвлөрдөг бөгөөд бидний үйл ажиллагааны суурь болдог.

Олборлолт

Олборлолт

Өрөмдлөг, тэсэлгээний нарийвчлал сайтай үйл ажиллагаа нь уурхайн бусад үйл ажиллагааны чанарт нөлөөлдөг бөгөөд олборлолтыг зардал багатайгаар явуулах үндэс суурь болдог.

Нөхөн сэргээлт

Тийсс нь байгаль орчинд урт хугацааны туршид үр өгөөжөө өгөх нөхөн сэргээлтийн үр дүнд хүрч ажиллахыг зорьдог.

Мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээ

Мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээ

Бид тодорхой байдлыг бий болгох замаар захиалагчдад үйлчилгээг тасралтгүй үзүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэн ажилладаг.

Машин техник

Машин техник

Бид уурхайн машин, тоног төхөөрөмжийг дэлхийн түвшинд удирдан ажиллуулдаг бөгөөд машин техникийн найдвартай байдал, бэлэн байдал, бүтээмж, зардлын үр ашигт анхаардаг.


Нөхөн сэргээлтээр дамжуулан тогтвортой ирээдүйг бий болгож байна

Нөхөн сэргээлтээр дамжуулан тогтвортой ирээдүйг бий болгож байна

Тийссийн уурхайн инженерчлэлийн үйлчилгээ нь захиалагчдад зориулсан уурхайн бүтээн байгуулалтын нэгдсэн шийдэлд төвлөрдөг бөгөөд бидний үйл ажиллагааны суурь болдог


Бид захиалагчиддаа тэргүүн туршлага нэвтрүүлэхэд нь туслах шинэ санаа, шилдэг шийдлийг санал болгож, гүйцэтгэлийг үр дүнтэй хянаж удирддаг.

#Бид захиалагчиддаа тэргүүн туршлага нэвтрүүлэхэд нь туслах шинэ санаа, шилдэг шийдлийг санал болгож, гүйцэтгэлийг үр дүнтэй хянаж удирддаг.