Хүний нөөц

Хүний нөөц

Нийт 12,200 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг бол дэлхийн олон бүс нутагт захиалагчдад үзүүлж буй үйлчилгээний салшгүй хэсэг бөгөөд бидний хамгийн том хөрөнгө юм.

#Бидний арга барил

Тийссийн хувьд нийгмийн үр өгөөжийг бий болгох нь ажилтнуудаа аюулгүй байлгах, дэмжлэг туслалцаагаар хангах, эрүүл, аюулгүй, харилцан хүндэтгэлтэй ханддаг ажлын орчныг бүрдүүлэх, ажилтнуудын оролцоог хангах, тэднийг хөгжүүлэх, ирээдүйн чадварлаг ажилтнуудаа сургаж хөгжүүлэхэд хөрөнгө оруулалт хийх зэрэг бүх зүйлийг хамардаг. Бид ажилтнуудынхаа эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, сайн сайхны төлөө санаа тавих, тэдний ур чадварыг хөгжүүлэх, ажил мэргэжлээрээ өсөж хөгжих боломжоор хангах үүрэг амлалтдаа онцгойлон анхаарч, чухалчилж авч үздэг.

Үйлчилгээ үзүүлж буй бүс нутгуудад хамтран ажилладаг, оролцоог хангасан ажиллах хүчнийг хөгжүүлж, тогтвор суурьшилтай ажиллуулахыг бид зорин ажилладаг.

#Үйлчилгээ үзүүлж буй бүс нутгуудад хамтран ажилладаг, оролцоог хангасан ажиллах хүчнийг хөгжүүлж, тогтвор суурьшилтай ажиллуулахыг бид зорин ажилладаг.

#Олон талт байдал, оролцоог хангах чиглэлээр манлайлах нь

Бид “Хүн бүр үнэ цэнэтэй” алсын харааг хэрэгжүүлэхдээ олон талт байдал болон оролцоог дэмжсэн ажлын орчин нөхцөл бүрдүүлэхийг зорьдог.  

Үйл ажиллагааны бүхий л бүс нутагт жендерийн эрх тэгш байдал, уугуул иргэд, соёлын олон талт байдал, оролцоог хангасан соёлыг хэвшүүлэхэд чиглэсэн бодлогын хүрээнд бид олон талт байдал, оролцоог хангах ажиллагааг сурталчилдаг. Олон талт байдал, оролцоог хангасан багуудтай байх нь ажилтнууд, үйл ажиллагаа, захиалагчид, орон нутагт ашиг тусаа өгөхөөс гадна баялаг туршлага, ойлголтыг хуримтлуулж, илүү их оролцоо, инновац, бүтээмжийг бий болгох нөхцөлийг бүрдүүлдэг.


Олон талт байдал, оролцоог хангах

Олон талт байдал, оролцоог хангах

Бид “хүн бүр үнэ цэнэтэй” гэсэн олон талт байдал, оролцоог дэмжих алсын хараагаар дамжуулан оролцоог дэмждэг ажлын орчныг бий болгохыг чухалчилдаг.

Уугуул иргэд

Уугуул иргэд

Бид олон улсад үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага тул уугуул иргэдийн түүх, оролцоог таниулах, хүндэтгэхэд анхаардаг. Нийт бүс нутгууд дах оффис, сайтуудын хүрээнд бид “үйл ажиллагааны бүс нутагт ажиллаж, амьдрахдаа орон нутагт хүндэтгэлтэй хандах, халамж анхаарал хандуулах” үүргээ ухамсарлан ажилладаг.

Our 2023 performance

Our 2023 performance

Learn more about the sustainability performance of Thiess and other Thiess Group businesses MACA, Fleetco, and RTL (88% Thiess owned) in the Thiess Group 2023 Sustainability Report.