Тогтвортой байдал

Тогтвортой байдал нь манай бизнесийн хувьд урт хугацааны үр өгөөжийг бий болгох зорилгын үндэс суурь болдог. Тогтвортой байдал гэдэг нь байгаль орчин, нийгэм, засаглалын асуудлыг өдөр тутмын шийдвэр гаргалтад тусгах тухай ойлголт юм.

Тогтвортой байдал

#Бидний арга барил

Тийсс компани нь уул уурхайн салбарт шийдэл нийлүүлэгчийн хувьд зохистой, хариуцлагатай уул уурхайгаар тэргүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, нүүрсхүчлийн хий ялгаруулалтыг бууруулахад хувь нэмэр оруулах, дэлхийн эрчим хүчний шилжилтэд дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр захиалагч, нийлүүлэгчид болон уул уурхайн салбарынхантай хамтран ажиллаж байна.

Бидний арга барилтай танилцах
Олборлох ашигт малтмалын нэр төрлийг нэмэгдүүлэх

Олборлох ашигт малтмалын нэр төрлийг нэмэгдүүлэх

Бид түргэн хугацаанд хариуцлагатай шилжилт хийх замаар нүүрсхүчлийн хий бага ялгаруулах олборлолт хийх шийдлийг захиалагчдад санал болгон ажиллаж байна.

Байгаль орчин

Байгаль орчин

Бид байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, байгаль орчны менежментээр салбартаа тэргүүлэгч байхыг зорьдог

Хүний эрх

Хүний эрх

Манай нийлүүлэлтийн сүлжээнд хийгдэж байгаа сонголтууд нь нийгмийн хүртэх үр өгөөжийг бий болгох, нэмэгдүүлэх ихээхэн боломжийг олгодогт бид баяртай байдаг.

Уур амьсгалын өөрчлөлт

Уур амьсгалын өөрчлөлт

Уурхайн тогтвортой ирээдүй нь өнөөдрийн авах арга хэмжээнээс хамаарна.

Орон нутаг

Орон нутаг

Орон нутгийг дэмжих нь оролцох, орон нутагт үзүүлэх нөлөөллийг сайтар тооцох, орон нутагт захиалагчидтай хамтран бүтээлцэж чадах нийгмийн үр өгөөж зэргээс эхэлнэ.

Хүний нөөц

Хүний нөөц

Нийт 12,200 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг бол дэлхийн олон бүс нутагт захиалагчдад үзүүлж буй үйлчилгээний салшгүй хэсэг бөгөөд бидний хамгийн том хөрөнгө юм.

Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, бие болон сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, бие болон сэтгэцийн эрүүл мэнд

Бид ажилтнуудаа дэмжих, эрүүл, аюулгүй ажиллах орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн, батлагдсан системтэй.


Нөхөн сэргээлтээр дамжуулан тогтвортой ирээдүйг бий болгож байна.

Нөхөн сэргээлтээр дамжуулан тогтвортой ирээдүйг бий болгож байна.

Тийссийн уурхайн инженерчлэлийн үйлчилгээ нь захиалагчдад зориулсан уурхайн бүтээн байгуулалтын нэгдсэн шийдэлд төвлөрдөг бөгөөд бидний үйл ажиллагааны суурь болдог


Ажлын шинэ арга барилыг тодорхойлох, олборлох эрдэс баялгийн төрлийг нэмэгдүүлэх, орон нутаг, бизнесийн хувьд шинэ бөгөөд тогтвортой арга замыг эрэлхийлэх цаг үе бидний өмнө иржээ.

#Ажлын шинэ арга барилыг тодорхойлох, олборлох эрдэс баялгийн төрлийг нэмэгдүүлэх, орон нутаг, бизнесийн хувьд шинэ бөгөөд тогтвортой арга замыг эрэлхийлэх цаг үе бидний өмнө иржээ.