Гүйцэтгэх удирдлагын баг

Майкл Райт

Майкл Райт

Тийссийн ТУЗ-ийн дарга бөгөөд Гүйцэтгэх захирал

Триш Рассэлл

Триш Рассэлл

Тийсс компанийн Ерөнхий нарийн бичгийн дарга бөгөөд Хуулийн ерөнхий зөвлөх

Крэйг Мортон

Крэйг Мортон

Санхүү хариуцсан захирал

Шамийлта Пратап

Шамийлта Пратап

Группийн шинэчлэл, хүний нөөц, мэдээлэл харилцааны асуудал хариуцсан захирал

Спенсэр Хосэ

Спенсэр Хосэ

Баруун Австралийн бүс нутаг болон (түр) Машин техник хариуцсан Гүйцэтгэх ерөнхий менежер

Клуни Рандэлл

Клуни Рандэлл

Монгол болон (түр) Зүүн Австралийн бүс нутаг хариуцсан Гүйцэтгэх ерөнхий менежер

Даррэлл Уайт

Даррэлл Уайт

Америкийн бүс нутаг хариуцсан Гүйцэтгэх ерөнхий менежер

Абдул Жарра

Абдул Жарра

Стратеги ба өсөлт хариуцсан Гүйцэтгэх ерөнхий менежер