Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, бие болон сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал

Бид ажилтнуудаа дэмжих, эрүүл, аюулгүй ажиллах орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн, батлагдсан системтэй.

#Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал

Аюулгүй ажиллагааны хувьд бид хүн бүр өдөр бүр аюулгүй байх гэсэн алсын харааг баримталдаг. Гүйцэтгэлийг аюулгүй, тогтвортой байлгах нь бизнесээ удирдан явуулах бидний гол арга юм. Бид манлайлалд хөтлөгдөн, системээр дэмжигдэж, инновацаар шинэчлэгдэж, ажилтнуудын үйлдлээр бодитой хэрэгждэг аюулгүй байдлыг эрхэмлэдэг соёлоороо бахархдаг. 

Бид ажилтнуудаа дэмжих, эрүүл, аюулгүй ажиллах орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн, батлагдсан системтэй. Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлыг бүх түвшинд хэрхэн хянаж, удирдахыг тодорхойлдог нэгдсэн арга хэрэгсэл, нөөц бол компанийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын систем юм. Энэ нь Тийссийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар баримтлах бодлогод тодорхойлсон үнэт зүйлс, хүлээлт, шаардлагуудыг багтаасан болно.

#Тийсст бид аюулгүй ажиллах соёлыг дараах байдлаар бүрдүүлж ажилладаг:

We achieve physical safety through these actions:

01

Аюулгүй ажиллагааг нэн тэргүүнд тавьдаг соёлыг хэрэгжүүлэхийн тулд бүх ажилтны дагаж мөрдөх дадлуудыг тодорхойлсон Тийссийн ХАБЭАБО-ны Нэг Соёл болон дадлын хүрээгээр манлайлал үзүүлдэг.

02

Тийссийн аюулгүй ажиллагааны наад захын шаардлагууд, тохиролцох боломжгүй чухал хяналтууд, эрсдэлийн долоон үйл ажиллагааны үндсэн журмууд зэргээр дамжуулан эрсдэлийн удирдлагын үр дүнтэй арга барилыг хэрэгжүүлдэг.

03

ХАБЭАБО-ны бат бөх соёлыг бий болгох, бэхжүүлэхэд шаардлагатай ур чадварыг ажилтнуудад эзэмшүүлэх, хэвшүүлэхдээ удирдах ажилтнуудтай хамтран ажилладаг.

04

Гүйцэтгэлийн эерэг үр дүн, өөрчлөлт, сайжруулалтад чиглэн ажиллахын тулд "ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний" үзүүлэлтүүдийг ашигладаг.

05

Нийцлийг тайлагнах, үр дүнтэй байдлыг хэмжихэд "осол гарсны дараах арга хэмжээний" үзүүлэлтүүдийг ашигладаг.#Бие болон сэтгэцийн эрүүл мэнд

Сэтгэцийн эрүүл мэндийг биеийн эрүүл мэндтэй эн тэнцүү чухалчилж авч үздэг сэтгэцийн хувьд аюулгүй ажиллах орчныг бий болгох зорилгоор Тийссийн "Сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалах төлөвлөгөө"-г боловсруулсан. 

2021 онд бид Нью Саут Уэльс дах нэгэн төсөлд “Хамтрагчдаа дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр”-ийг сайтын супервайзоруудтай хамтран хэрэгжүүлсэн. Оролцогчид сургалтад хамрагдсанаас гадна "Ажилтанд Туслах Хөтөлбөр" (АТХ)-өөр дамжуулан бид тэдэнд тасралтгүй дэмжлэг үзүүлж байсан. Тус хөтөлбөрийг ажилтнууд сайшаан хүлээж авсан бөгөөд үйл ажиллагааны бусад бүс нутгуудад хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.

We’re building psychologically safe and respectful workplaces through these actions:

01

Implement our new Healthy, Safe and Respectful Workplace Policy, which replaces the Health and Safety Policy. This reaffirms Thiess’ commitment to supporting the health, safety and psychological wellbeing of every person, and addresses harassment, bullying and discrimination with the same priority and resources as other health and safety risks.

02

Establish a Respectful Workplace Taskforce to leverage the Thiess One HSE Culture framework to embed respectful workplace values into the way we work together. 

03

Implement our Mental Health Roadmap, which guides our people through the different stages of mental health support provision – from benchmarking to awareness and education through to transformation.

04

Deliver mental health training for peer supporters across the business.


#Кэйс судалгаа

Дугуйн аюулгүй ажиллагаанд чиглэсэн инновац

Дугуйн засварчдад зориулсан, гараар өргөх эрсдэлийг ихээхэн бууруулах, салбарт үр өгөөжөө өгөх шинэлэг шийдэл бүхий нилон обудны бэхэлгээг Тийссийн машин техник тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа хариуцсан баг загварчилж, инженерийн шийдлийг гаргаж туршсан. 

Үйлдвэрлэгчид, салбарын ханган нийлүүлэгчид болон мэргэжилтнүүд зөвлөлдөж, хүнд даацын ган бэхэлгээг гараар өргөх эрсдэлийг бууруулах тохиромжтой шийдлийг хараахан тодорхойлж чадаагүй байх үед Дугуйн засварчин Мик Аллэн, Механик инженер бөгөөд Дугуйн засвар хариуцсан супервайзор Аарон Николл нар уурхайн автосамосвалуудын обудыг угсрахад ашиглах боломжтой хөнгөн жинтэй нилон бэхэлгээг загварчиллаа.

“Салбартаа анхныхад тооцогдох энэхүү нилон бэхэлгээ нь гараар өргөх ажлын эрсдэлийг бий болгодог жин болон хэрэглээний хязгаарлалтыг шийдвэрлэсэн. Жинг 25 килограммаар бууруулсан нь өргөх, суурилуулах ажилд шууд үр дүнгээ өгсөн төдийгүй аюулгүй ажиллагааг сайжруулж, ажлын төвөгшлийг бууруулж, үр ашгийг нэмэгдүүлсэн” хэмээн Аарон онцлов.

КьюКөүл Нордэрн Хаб төсөлд амжилттай туршилт явуулсны дараа Тийссийн үйл ажиллагаа явуулж буй бүс нутгууд дах бусад машин техник, тоног төхөөрөмжид тухайн бэхэлгээг тохируулан ашиглах зорилгоор загварыг гарган, үйлдвэрлэж, тус концепцыг салбарын бусад байгууллагуудтай хуваалцах юм.


Our 2022 performance

Our 2022 performance

Learn more about the sustainability performance of Thiess and other Thiess Group businesses MACA, Fleetco, and RTL (88% Thiess owned) in the Thiess Group 2022 Sustainability Report.