Алсын хараа, зарчмууд

Бидний алсын хараа, зорилт

#Бидний алсын хараа

Ажилтнуудын ур чадвар, технологийн дэвшлийг хослуулан ашиглаж, тогтвортой байдалд чиглэсэн өөрчлөлтийг хийх.

Бидний алсын хараа бол хүрэхийг зорьж буй зорилгын илэрхийлэл юм. Цар хүрээний хувьд маш том зорилго боловч бүрэлдэхүүний хувьд маш тодорхой юм - үүнд хүрэхэд юу хэрэгтэйг бид мэднэ. Энэ бол олон жил биднийг амжилтад хөтөлж ирсэн ажилтнуудын хичээл зүтгэл, ур ухаан болон шинэ санааны хослол юм. Өнөөдөр ч
өөрчлөгдөөгүй.


#Бидний зорилго

Илүү гэрэлт ирээдүйг цогцлоохын төлөө анхдагч байх.

Бид шинэ зам эхлүүлэх талаар багагүй зүйл мэднэ. Ямагт манлайлагч, анхдагч байхыг зорьсон үзэл биднийг үргэлж урагш хөтөлсөөр ирсэн, бид ямагт өөрийн ажилтнууд, орон нутаг болон захиалагчдад өгсөн амлалтаа биелүүлэхийг зорин ажилласаар ирсэн. Өнөөдөр Тийсс хамгийн сайн ур чадваруудаа дахин харуулах хэрэгтэй байна. Бидэнд дахин анхдагч байх чадавх, алсын хараа, хүсэл тэмүүлэл бий.

#Бидний үнэт зүйлс

Нээн илрүүлэх, Хариуцлагатай байх, Хүндэтгэлтэй хандах, Чадавхжуулах

Бид бол дэлхийд томд тооцогдох бизнес бөгөөд үйл ажиллагааны нийт бүс нутгийн хүрээнд 12,000 гаруй ажилтныг эгнээндээ нэгтгэсэн. Бидний олон талт байдал бол бидний давуу тал боловч бид боломжийг бүрэн дайчлах, тогтвортой байдалд чиглэсэн өөрчлөлт хийхийн тулд нэгдмэл үнэт зүйлс, дадлуудтай байх шаардлагатай.

Эдгээр үнэт зүйлс нь Тийсст өөрийгөө таниулахад тань туслах чиглүүлэгч болно:

  • Нээн илрүүлэх: Ямагт илүү сайн байх, илүү сайныг хийхийн төлөө тэмүүлэх
  • Хариуцлагатай байх: Гүйцэтгэлийн амлалтад тууштай үнэнч байх
  • Хүндэтгэлтэй хандах: Шударга байдал, урмаар өсөж хөгжих
  • Чадавхжуулах: Ажиллах шинэ арга барилаар дамжуулан өөрчлөлт хийх
Бүс нутгуудын хүрээнд өдөр бүр бид ажилтнууддаа дэмжлэг үзүүлж, онцолдог. Бид авьяас чадварыг үнэлж, ил тод байдлыг урамшуулдаг. Бид олон талт байдлыг дэмжих чиглэлээр манлайлж, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлдэг.

#Бүс нутгуудын хүрээнд өдөр бүр бид ажилтнууддаа дэмжлэг үзүүлж, онцолдог. Бид авьяас чадварыг үнэлж, ил тод байдлыг урамшуулдаг. Бид олон талт байдлыг дэмжих чиглэлээр манлайлж, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлдэг.