Хуан Сантамариа

СИМИК-ийн Гүйцэтгэх Ерөнхий захирал

Хуан Сантамариа

#Tухай

Хуан 2020 оны 11-р сард Гүйцэтгэх Ерөнхий захирлаар томилогдсон бол 2020 оны 2-р сарын 5-ны өдрөөс Гүйцэтгэх захирал бөгөөд Ерөнхий захирлын албыг хашиж эхэлсэн юм.

Үүнээс өмнө тэрээр СиПиБи Контракторс, Лэйтон Ази болон бусад бүс нутгууд дах салбарыг хариуцсан СиПиБи Контракторс-ийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан. Түүнчлэн тэр UGL компанийн Гүйцэтгэх захирал, СиПиБи Контракторс компанийн Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, Баруун бүсийн барилга угсралт хариуцсан Гүйцэтгэх ерөнхий менежерийн албыг тус тус хашиж байсан.

СИМИК Группт ажиллахаас өмнө Иридиум компанийн Гүйцэтгэх захирал, ACS группийн Дэд бүтцийн компанид Хойд Америк, Канад хариуцсан Гүйцэтгэх ерөнхий захирлаар ажиллаж байсан туршлагатай нэгэн юм.

Мадридын Политехникийн Их Сургуульд Иргэний барилгын инженерчлэлийн чиглэлээр магистрын зэрэг хамгаалсан.

#Холбоотой

Бүгдийг үзэх

Michael Wright

Michael Wright

Executive Chair and Chief Executive Officer

Жиоржио Фурлани

Жиоржио Фурлани

Эллиотт Адвайзорс компанийн хөрөнгө оруулалт хариуцсан менежер

Аезан Малик

Аезан Малик

Эллиотт Адвайзорс компанийн Хөрөнгө оруулалтын шинжээч

Шарон Варбуртон

Шарон Варбуртон

ТУЗ-ийн Гүйцэтгэх удирдлагад оролцдоггүй, зөвлөх үүрэгтэй гишүүн