Жиоржио Фурлани

Эллиотт Адвайзорс компанийн хөрөнгө оруулалт хариуцсан менежер

Жиоржио Фурлани

#Tухай

Жиоржио нь Эллиотт компанийн хөрөнгө оруулалт хариуцсан менежерийн албыг хашдаг бөгөөд 2010 онд Лондон дах тус компанийн оффист анх ажилд орж байсан юм.

Эллиотт-д тэрээр Европын зах зээлд төвлөрөн, төрийн болон хувийн өмч, өрийн үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтад анхаарч ажилладаг. Тус компанид ажиллахын өмнө Лондон дах Аполло Менежмент компанид хөрөнгө оруулалтын шинжээчээр ажиллаж байв. Тэрээр ажил мэргэжлийн гараагаа Лэхман Бродэрс компанийн хөрөнгө оруулалт, банкны хэлтсээс эхлүүлсэн юм.

Харвард Бизнесийн Сургуулийн магистрын зэрэгтэй төдийгүй Боккони Их Сургуульд суралцаж төгссөн.

#Холбоотой

Бүгдийг үзэх

Michael Wright

Michael Wright

Executive Chair and Chief Executive Officer

Аезан Малик

Аезан Малик

Эллиотт Адвайзорс компанийн Хөрөнгө оруулалтын шинжээч

Хуан Сантамариа

Хуан Сантамариа

СИМИК-ийн Гүйцэтгэх Ерөнхий захирал

Шарон Варбуртон

Шарон Варбуртон

ТУЗ-ийн Гүйцэтгэх удирдлагад оролцдоггүй, зөвлөх үүрэгтэй гишүүн