Унших хамгийн бага хугацаа

Celebrating 25 years at Mt Owen Mine